Begeleiding

Bij ons bureau kun je terecht voor begeleiding voor volwassenen. Om een beroep te doen op onze begeleiding moet je een indicatie hebben óf je moet recht hebben op een indicatie. Er moet sprake zijn van een beperking die langer duurt dan 3 maanden. Het kan gaan om een lichamelijke, zintuiglijke, psychische of verstandelijke beperking. 

Een indicatie voor begeleiding kan aangevraagd worden bij:

  • het CIZ (Centrum voor Indicatiestelling) voor de Wet Langdurige Zorg
  • de gemeente (WMO) 

Op basis van de aard en de ernst van de handicap/beperking wordt het aantal uren zorg waar je recht op heeft geïndiceerd. Je kunt dan kiezen uit een PGB of Zorg In Natura. 

 

Wij kunnen je begeleiden bij o.a. het plannen van dagelijkse activiteiten, ondersteunen bij het aanbrengen van structuur in je leven, het samen op orde houden van je administratie, de zelfredzaamheid te bevorderen, te behouden en te compenseren.

Onze begeleiding kan op verschillende manieren betaald worden:

  • vanuit een PGB via de WMO of WLZ
  • via zorg in natura bij de gemeente Groningen en Westerwolde
  • uit particuliere middelen. 

 

Wij zijn een klein, zelfstandig en onafhankelijk bureau, voor advies en begeleiding, actief sinds 2006. Onze begeleiding is persoonlijk en doortastend. Lees verder onder 'wie zijn wij ?'.

Als bedrijf zijn we aangesloten bij de NBEC, een coöperatie van kleinschalige zorgaanbieder. Verder werken wij volgens een kwaliteitmanagementsysteem dat voldoet aan de eisen van NEN-EN-ISO 9001:2015 voor het toepassingsgebied: bieden van begeleiding en ondersteuning aan mensen met een beperking.


NBEC gecertificeerd lid Kiwa ISO 9001

 

Laatst gewijzigd:12-02-2024
� 2006 - 2024 B.Teunissen - Advies en begeleiding �