Wij bieden begeleiding aan, die past binnen de door jouw aangevraagde en verkregen indicatie: de zorg die we bieden is op maat.

Indien wij niet de passende zorg kunnen bieden, zullen wij je ook in contact brengen met andere hulpverleners c.q. instellingen. Je kunt altijd kiezen: wat is het beste voor mij. 

Persoonsgegevens worden alleen verwerkt wanneer ze noodzakelijk zijn voor de voorbereiding, uitvoering, bewaking, evaluatie, verbetering, en/of afsluiting van de zorg-/ dienstverlening. Uiteraard gebeurd een en ander nadat je als client toestemming hebt gegeven. Als organisatie beschikken we over een privacyverklaring.

De doelgroepen waarop wij ons richten zijn volwassenen met:

  • een verstandelijke beperking
  • een lichamelijke beperking
  • niet aangeboren hersenletsel
  • psychiatrische problematiek

Als contra-indicatie voor onze begeleiding geldt: verslavingsproblematiek / ernstige externaliserende gedragsproblemen en/of borderline problematiek.

Ook wordt gekeken naar de woonafstand van een eventuele klant ten opzichte van onze vestigingsplaats.
� 2006 - 2023 B.Teunissen - Advies en begeleiding �