Een indicatie kan aangevraagd worden bij:

  • het CIZ (Centrum voor Indicatiestelling) voor de Wet Langdurige Zorg
  • de gemeente (WMO) voor begeleiding (zowel jeugd als volwassenen) en/of huishoudelijke hulp 
  • bij de zorgverzekeraar (ZVW) voor verpleging en persoonlijke verzorging.

Op basis van de aard en de ernst van de handicap/beperking wordt het aantal uren zorg waar je recht op heeft geïndiceerd. Je kunt dan kiezen uit een PGB of Zorg In Natura. 

 




� 2006 - 2023 B.Teunissen - Advies en begeleiding �