B.Teunissen, advies en begeleiding is een initiatief van Beppie Teunissen, gestart in april 2006. Zij biedt begeleiding aan mensen met een zorgindicatie. Ook kan zij particulier ingehuurd worden voor begeleiding en betaald worden uit particuliere middelen. 

Tevens kan Beppie ingehuurd worden door een zorginstelling als orthopedagoog. 

NBEC, kwaliteit in kleinschalige zorg

Om de kwaliteit van het werk te waarborgen is mijn bedrijf aangesloten bij de coöperatie NBEC. Vanuit de NBEC wordt jaarlijkse scholing aangeboden, is er de mogelijkheid voor intercollegiaal overleg. Tevens wordt er voor gezorgd dat wij als kleinschalige zorg altijd up-to-date zijn qua ontwikkelingen. 

Sinds 3 jaar heeft ons bedrijf een eigen certificering: ISO 9001: 2015. Eind 2020 heeft hercertificering plaatsgevonden en is ook voor 2021 de certificering weer afgerond. 

Meer kun je lezen op: www.nbec.nl

Privacy 

Als je klant bent bij mijn bedrijf of je wordt klant dan worden je gegevens zorgvuldig bewaard. Wat we bewaren en wat we er mee doen (inzage, bewaartermijn, enz) kun je lezen in de privacyverklaring. Deze kun je bij ons opvragen. 

Klanttevredenheid

Vanuit ons bureau streven we naar tevreden cliënten. Ik doe mijn uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. 

In april-mei 2021 is er weer een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd binnen mijn bedrijf. Alle klanten die (twee)wekelijks begeleiding ontvangen van mij, hebben de vragenlijst gekregen en 10 van de 11 cliënten hebben de ingevulde lijst retour gestuurd. Met een gemiddeld cijfer van 8,7 ben ik zeer tevreden. Over de vragen die gaan over mijn inzet/ betrokkenheid/ bereikbaarheid geeft iedereen aan dat dit goed is. Onvoldoende duidelijk blijkt voor mijn clënten dat ze , indien nodig, een beroep kunnen doen op de vertrouwenspersonen van de NBEC of bij KPZ (zie hieronder). Dit blijft een aandachtspunt.   

 

Vertrouwenspersoon en klachtenregeling

Met de inwerktreding van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is het voor elke zorgaanbieder verplicht geworden een onafhankelijke klachtenfunctionaris aan te bieden aan cliënten. Tevens is het verplicht om aangesloten te zijn bijeen onafhankelijke en door het Ministerie van VWS erkende geschillencommissie.

Wij zijn aangesloten bij Klachtenportaal Zorg (KPZ).

Wil je een klacht indienen over de begeleiding die ik geef? Zet dan de volgende stappen:

  • Bespreek de onvrede of de klacht met Beppie Teunissen
  • Je kunt ook contact opnemen met een van de vertrouwenspersonen van de NBEC: mw. W. van Schendel of Karin van der Linde. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 036-5483146 of je kunt ze mailen via vertrouwenspersoon@nbec.nl. Voor meer informatie kun je hier de informatie downloaden
  • Komen we er samen niet uit en biedt eventueel de vertrouwenspersoon geen uitkomst? Dan kun jij, als cliënt, maar ook ik als bedrijf, contact opnemen met KPZ via info@klachtenportaalzorg.nl
  • Of vul op www.klachtenportaalzorg.nl het klachtenformulier in

Gegevens zorgaanbieder: 

Naam: B. Teunissen, advies en begeleiding

ID: 3192
� 2006 - 2023 B.Teunissen - Advies en begeleiding �