B.Teunissen, advies en begeleiding is een initiatief van Beppie Teunissen, gestart in april 2006. Zij biedt begeleiding aan mensen met een zorgindicatie. Betaling kan via de WMO- WLZ. Dat laatste zal altijd zijn op basis van een PGB. Ook kan zij particulier ingehuurd worden voor begeleiding en betaald worden uit particuliere middelen. 

Tevens kan Beppie ingehuurd worden door een zorginstelling als orthopedagoog. 

 

NBEC, kwaliteit in kleinschalige zorg

Om de kwaliteit van het werk te waarborgen is mijn bedrijf aangesloten bij de coöperatie NBEC, kwaliteit in kleinschalige zorg. Een lid van de NBEC voldoet aan strenge kwaliteitseisen: het bedrijf is zelfstandig gecertificeerd. Tevens houdt het zich aan de klantgerichte gedragsregels en legt afspraken schriftelijk vast. Vanuit de NBEC wordt jaarlijkse scholing aangeboden en is er de mogelijkheid voor intercollegiaal overleg. Tevens wordt er voor gezorgd dat wij als kleinschalige zorg altijd up-to-date zijn qua ontwikkelingen in de zorg. Zie verder op de website van de NBEC: www.nbec.nl

Sinds enkele jaren heeft ons bedrijf een eigen certificering: NEN-EN-ISO 9001: 2015. Jaarlijks vindt er een audit plaats voor hercertificering. 

Samenwerking

Ik werk intensief samen met de collega's van de NBEC in het land. Je kunt de adressen vinden op de site van de NBEC: www.nbec.nl. Verder met de organisaties in de eigen regio. 

Privacy 

Als je klant bent bij mijn bedrijf of je wordt klant dan worden je gegevens zorgvuldig bewaard. Wat we bewaren en wat we er mee doen (inzage, bewaartermijn, enz) kun je lezen in de privacyverklaring. Deze kun je bij ons opvragen. 

 

Klanttevredenheid

Vanuit ons bureau streven we naar tevreden cliënten. Ik doe mijn uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. 

In april-mei 2021 is er weer een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd binnen mijn bedrijf. Alle klanten die (twee)wekelijks begeleiding ontvangen van mij, hebben de vragenlijst gekregen en 10 van de 11 cliënten hebben de ingevulde lijst retour gestuurd. Met een gemiddeld cijfer van 8,7 ben ik zeer tevreden. 

Vertrouwenspersoon en klachtenregeling

Met de inwerktreding van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is het voor elke zorgaanbieder verplicht geworden een onafhankelijke klachtenfunctionaris aan te bieden aan cliënten. Tevens is het verplicht om aangesloten te zijn bijeen onafhankelijke en door het Ministerie van VWS erkende geschillencommissie.

Wij zijn aangesloten bij Klachtenportaal Zorg (KPZ).


Bent u ergens ontevreden over, of heeft u een klacht over onze zorg? We gaan graag met u in gesprek en op zoek naar een oplossing. Wilt of kunt u de klacht niet bespreekbaar maken met ons, of wenst u onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kunt contact opnemen met:

  • de vertrouwenspersonen van de NBEC: Karin van der Linde. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 036-5483146 of je kunt ook mailen via vertrouwenspersoon@nbec.nl. Je kunt de flyer van de vertrouwenspersoon bij ons opvragen. 
  • Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waar we zijn aangesloten om onvrede en klachten over onze zorg te helpen oplossen. Heeft u uw klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past. Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met u op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt.

Wilt u advies over hoe u om kunt gaan met een situatie waar u ontevreden over bent? Ook dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. U start dan nog geen procedure op.

Geef uw klacht of uw verzoek om advies door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg. U kunt ook een e-mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl. Weet u niet welke klachtenprocedure voor u geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg u mee helpen.

Het doel blijft het oplossen van onvrede en klachten.

Gegevens zorgaanbieder: 

Naam: B. Teunissen, advies en begeleiding

ID: 3192
� 2006 - 2024 B.Teunissen - Advies en begeleiding �