Om een beroep te doen op onze begeleiding moet je een indicatie hebben van óf de gemeente óf het CIZ. Of je moet recht hebben op een indicatie. 

Als er een indicatie wordt afgegeven door de gemeente dan kan de zorg betaald worden via een PGB of via Zorg in Natura. Dit laatste is alleen van toepassing bij de gemeente Groningen en Westervelde.  

Loopt de indicatie via het CIZ, dan kan de zorg betaald worden via een PGB vanuit de WLZ. 

Wanneer kun je een indicatie krijgen?

Er moet sprake zijn van een beperking die langer duurt dan 3 maanden. Het kan gaan om een lichamelijke, zintuiglijke, psychische of verstandelijke beperking. 

 

� 2006 - 2023 B.Teunissen - Advies en begeleiding �